tinco is terug

Op uw Tocht komt u in Beetsterzwaag direct in het feestgedruis van een Bal Masqué. Er is muziek en zang door gekostumeerde gasten. In de tuin bij het Lycklamahuis zijn Tinco Lycklama en zijn assistent/secretaris Massenot bezig tussen een flinke stapel verhuisdozen. ‘Le baron’ Tinco zoekt de po die hij heeft opgegraven in Perzië en die ooit behoorde tot de toiletbenodigdheden van de Sjah ....

Wilt u weten hoe het verder gaat? Dan moet u zich hoognodig inschrijven voor De Tocht!

Vanaf 9 juni is in Beetsterzwaag de tentoonstelling te zien over leven en verzameling van de flamboyante jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt. Als deelnemer aan De Tocht ontmoet u Tinco niet alleen in levende lijve, maar vangt u ook een glimps op van de tentoonstelling. En alsof dat nog niet genoeg is drukt Tinco u nog een kortingskaart in de hand ...