de tocht ... door de tijd

Dit boekje (16x16cm | 128 pagina's | garenloos gebonden | rijk geïllustreerd in kleur) wordt uitgebracht door de Skierre Skuorre. Deze uitgeverij heeft onlangs eenzelfde soort boekje uitgegeven over de Beeldenroute van Landgoed Olterterp: Als Bomen Konden Spreken.


De Tocht ... door de Tijd

Het Nederlandse landschap is voortdurend in verandering. Op zoek naar een bestaan grijpen wij mensen steeds weer in onze natuurlijke omgeving in, met een veranderend landschap als gevolg. De Tocht ... door de Tijd gaat over de veranderingen van het landschap, over de levensloop zou je kunnen zeggen van het stroomdal van het Koningsdiep en de Boarn - en daarmee van haar bewoners.

De Boarn - ontstaan in de ijstijden en een van de drie rivieren van de Friese Wouden - is de levensader van Opsterland en de gemeentes Boarnsterhiem en Aengwirden (vandaag de dag onderdeel van de gemeente Heerenveen). De Boarn ligt aan de basis van het huidige landschap. En via de Boarn zijn kleine groepjes mensen, afkomstig uit het terpengebied van Friesland, zo rond het jaar 800 in bootjes richting oosten getrokken, een moeilijk toegankelijk gebied van metersdikke veenpakketten in. Door slootjes te graven en het veen te ontwateren was het mogelijk om een akkertje aan te leggen en wat vee te houden. Op deze manier zette de mens het landschap hier voor het eerst naar zijn hand.

Dat is het onderwerp van De Tocht ... door de Tijd . Aan de hand van prachtige oude kaarten, schilderijen, foto's en tekeningen wordt verteld hoe wij het landschap steeds weer opnieuw naar onze hand zetten. En steeds ingrijpender ook! In de 17e t/m 19e eeuw was het de commerciële veenontginning waardoor het landschap drastisch veranderde, en die een puissant rijke adellijke elite voortbracht die het landschap verrijkten met landhuizen, parken en bossen. In de 20e eeuw volgden grootschalige heideontginingen en de ruilverkaveling. Door klimaatverandering en steeds verdergaande bodemdaling door veenoxidatie zijn wij opnieuw genoodzaakt om in te grijpen en het landschap aan te passen aan de eisen van de tijd. Welke keuzes daarin de beste zijn, is de vraag.

Wat betreft de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn proberen we elementen uit alle lagen van het landschappelijke verleden te behouden en versterken. Zo dat toekomstige generaties, op een tocht door het stroomdal van de Boarn, de geschiedenis van het landschap als het ware kunnen aflezen. Hoe dan ook, het begint met kennis. Pas dan ga je het landschap begrijpen, zien en waarderen. Vandaar ook dit boekje, gemaakt ter gelegenheid van De Tocht. Hopenlijk laat De Tocht ... door de Tijd u met nieuwe ogen naar het landschap van de Boarn kijken en inspireert het u bij het nadenken over een vitale toekomst - voor het landschap en haar bewoners.