D E T O C H T = UITVERKOCHT
theatrale busreis

door landschap van
KONINGSDIEP | BOARN
9, 10, 16 en 17 juni 2018 + 11 juni i.s.m. De Zonnebloem

De Tocht voert dwars door De Friese Wouden, van Bakkeveen tot Jirnsum, waar De Boarn ooit uitmondde in de Middelzee.  Bewoners van zes dorpen belichten facetten van hun geschiedenis  - op theatrale wijze: de Bakkeveensters bieden u bescherming tegen struikrovers en invallende legers; in Beetsterzwaag ontmoet u de markante jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt; Nij Beets confronteert u op cabareteske wijze met het karige bestaan van de turfstekers; de trotse Aldeboarnsters trakteren u op verhalen in een gondel; Akkrum dompelt u onder in 19e eeuws New York, de wereld van oud-inwoner Frank Cooper, en de Jirnsumer Katten  nemen u mee op een verrassend tochtje varen op De Boarn. Verhalenvertellers in de bus maken de reis compleet.

... eten, drinken, muziek, verhalen ... laten we vertrekken...!

bakkeveen

beetsterzwaag

nij beets

aldeboarn

akkrum

jirnsum